Ga verder naar de inhoud

Plan-MER

Met een parallel, maar geïntegreerd plan-milieu-effectonderzoek, onderzoekt de provincie de impact van het beleidsplan op het milieu. Dit plan wordt kortweg, het plan-MER genoemd. De aanbevelingen die voortvloeiden uit het ontwerp plan-Mer werden zoveel mogelijk geïntegreerd in het ontwerp Ruimtepact 2040. Zo wordt de positieve impact van het beleidsplan geoptimaliseerd.

Openbaar onderzoek

Van 17 februari tot en met 17 mei 2023 wordt het plan-MER in openbaar onderzoek gelegd. Tijdens deze periode kan iedereen de documenten van het ontwerp plan-MER inkijken op deze website. De documenten liggen eveneens ter inzag in het gemeentehuis van jouw gemeente. Reageren op het ontwerp kan schriftelijke of digitaal ten laatste op 17 mei 2023 op één van volgende manieren:

  • per e-mail aan ruimtepact2040@limburg.be;
  • per aangetekende brief aan de provincie Limburg, afdeling ruimtelijke planning, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt;
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs in elk gemeentehuis van de provincie Limburg;
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs in het Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt;
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs op één van de infomarkten.

Gelieve in uw reactie duidelijk te vermelden of u reageert op het ontwerp Ruimtepact 2040 of op het ontwerp plan-MER.

Volgende stappen in het proces

  • Alle adviezen en reacties over het plan-MER uit het openbaar onderzoek worden behandeld.
  • Het Team MER controleert of het MER beantwoordt aan de inhoudelijke vereisten van de richtlijnen, de methodiek uit de kennisgeving en rekening houdt met de opmerkingen en de adviezen uit het openbaar onderzoek.
  • Het Team MER keurt het plan-MER goed voor de definitieve vaststelling van het Ruimtepact 2040.