Ga verder naar de inhoud

Ruimte voor Leven

Het zijn mooie vooruitzichten voor het Limburg van 2040. De provincie kiest resoluut voor sterke steden en levendige dorpen én voor het behoud van de open ruimte. De kwaliteit van onze leef- en woonomgeving is een voortdurend aandachtspunt.

Aangenaam leven

In 2040 is Limburg als regio aantrekkelijker en dynamischer dan ooit tevoren. Limburg heeft karaktervolle steden en dorpen en een kwalitatieve open ruimte binnen een divers landschap. De economie is lokaal en internationaal, competitief en duurzaam. Ontwikkeling en hergebruik binnen het bestaande ruimtebeslag is in 2040 het nieuwe normaal. Alles draait om een goed evenwicht tussen kwaliteitsvol kernversterkend wonen, duurzaam ondernemen en het beschermen van de open ruimte. Zo’n evenwicht leidt vanzelf tot een groei in levenskwaliteit, welvaart en biodiversiteit. Zo is Limburg gekend en gewaardeerd bij haar huidige en nieuwe inwoners, investeerders en partners.

Sterke steden en leefbare dorpen

In 2040 is Limburg een aangename en gevarieerde woonomgeving, met sterke steden en leefbare dorpen. Mensen vinden binnen hun regio een kwalitatieve en betaalbare woonplaats. De voorzieningen en de (duurzame) bereikbaarheid van de kernen zijn in overeenstemming met het type kern, gaande van de grotere steden (Hasselt en Genk), over kleinere historische steden en grote dorpen tot echte plattelandskernen. Het groen is overal nabij. Die afwisseling tussen stad, dorp en landschap zorgt voor een uitgesproken woonkwaliteit die Limburg onderscheidt van andere stedelijke regio’s. Kernversterking en groei gebeuren altijd op maat van de kern. Er wordt ingezet op kwaliteitsverhoging, duurzaamheid en gepaste ruimtelijke verdichting. Verweefbare economische functies en handel vinden een plaats binnen de centra van steden en dorpen. Dat zorgt voor meer stedelijke beleving, vitalere dorpskernen én het behoud van de open ruimte.

Hoogkwalitatieve open ruimte

In 2040 blijft Limburg een topregio op vlak van open ruimte, zowel door de omvang als de kwaliteit ervan. Die ontsnippering maakt het openruimtesysteem functioneel, klimaatrobuust en veerkrachtig én verhoogt de visuele kwaliteit van Limburg. De ecosysteemdiensten die hieruit volgen, bieden tal van winsten, zoals meer biodiversiteit, meer voedselproductie, een goede waterbalans, een aangename leef- en ontspanningsomgeving, een toeristische aantrekkelijke regio en een hoger klimaatadaptief vermogen.

Nieuws

21 februari 2023

Infomarkten

17 februari 2023

Webinar