Ga verder naar de inhoud

Ruimte voor Ontspannen

Het Limburg van 2040 is een provincie waar de open ruimte een belangrijke plaats inneemt te midden van een rijke diversiteit aan landschappen, karaktervolle steden en dorpen en bedrijvigheid. Het is een regio waar fietsers alle ruimte hebben en recreatie en toerisme floreren.

Een rijke diversiteit aan landschappen

In 2040 is de variëteit aan kenmerkende landschappen in Limburg meer dan ooit een troef. Limburg koestert haar ruimtelijke kenmerken, kernkwaliteiten en regionale diversiteit. Die ruimtelijke regionale eigenheid bepaalt mee de identiteit van Limburg en de Limburgers, en is een fundament voor alle ruimtelijke ontwikkelingen. Het valoriseren van de ruimtelijke regionale eigenheid verhoogt de ruimtelijke kwaliteit van nieuwe plannen, projecten, de regio en het landschap.

Meer ruimte voor de fiets

Een verhoogde aandacht voor de fiets in de ruimtelijke ontwikkeling zorgt voor een systematische optimalisering en kwaliteitsverhoging van het fietsnetwerk. De fietsers krijgen meer ruimte in Limburg. Dat stimuleert het fietsgebruik en draagt bij aan de positie van Limburg als fietsparadijs.

Een sterke vrijetijdseconomie

De vrijetijdseconomie doet het goed. Vele, relatief kleinschalige, toeristische bedrijven zijn verweven in stads- en dorpscentra of zijn geïntegreerd in de open ruimte (plattelandstoerisme). Zo versterken zij onze ruimtelijk regionale eigenheid. De recreatieve fietspaden zijn dé toeristische publiekstrekkers van Limburg. Door de herschikking van onbenutte of slecht gelegen recreatiezones naar open ruimte, komt er planologisch meer plaats vrij voor recreatieve ontwikkelingen op andere beter geschikte locaties. Hierdoor kan de vrijetijdseconomie blijven groeien én creëren we meer en sterkere open ruimte. Want de open ruimte blijft een belangrijke troef voor het lokale toerisme.