Bijdragen aan de modal shift met meer duurzame vervoersmodi zoals de fiets, te voet of het openbaar vervoer

Strategische doelstelling 3:

ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit op elkaar afstemmen