Een betere multimodale bereikbaarheid

Strategische doelstelling 3:

ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit op elkaar afstemmen

Strategische doelstelling 5:

competitief en duurzaam ondernemen faciliteren op de juiste plaatsen