Plaats voor recreatieve ontwikkelingen

Doelstelling 5: Competitief en duurzaam ondernemen op de juiste plaatsen

Doelstelling 7: Meer ruimte geven aan de fietser

Doelstelling 4: Het openruimtesysteem versterken