Ruimteshift: een duurzame economische groei zonder ruimtelijke netto-uitbreiding

Strategische doelstelling 5

competitief en duurzaam ondernemen op de juiste plaatsen