Limburg koestert haar ruimtelijke kenmerken, kernkwaliteiten en regionale diversiteit

Doelstelling 1: de ruimtelijke regionale eigenheid valoriseren