Ga verder naar de inhoud

De ruimtelijke regionale eigenheid valoriseren

Doelstelling 1

Limburg is bijzonder gevarieerd in zijn landschap, architectuurhistorische identiteit en economische structuren. Elke regio heeft zijn eigen unieke landschappelijke karakter, duidelijk zichtbare architectuurhistorische eenheden in de stedenbouwkundige structuur van steden en dorpen en recentere ingrijpende structuren en infrastructuren die bijdragen aan de economische groei van Limburg. Dit maakt Limburg uniek in vergelijking met de rest van Vlaanderen en bepaalt in grote mate de aantrekkelijkheid van Limburg voor wonen, investeren en ontspannen.

De provincie werkt aan het verruimen van de kennis over en de zichtbaarheid van de unieke landschappen (de landschapseenheden), historische en morfologische kenmerken (de historisch-morfologische eenheden) en economische systemen (de ruimtelijk economische systemen) van Limburg. Zo verhoogt het begrip en de waardering voor de omgeving waarin nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Deze kernkwaliteiten zijn omschreven in het beleidsplan. Het doel is om de ruimtelijke kwaliteit van Limburg te verbeteren en het onderscheidend vermogen ten opzichte van de rest van Vlaanderen te versterken. De provincie beschermt en bevordert de unieke kenmerken van de regio in haar eigen planningsprocessen en biedt advies in andere planningsprocessen.

Ambitie

  • Vrijwaren en versterken van wat Limburg uniek maakt
  • De ruimtelijke kwaliteit verbeteren
  • Het bewustzijn van onze regionale diversiteit verhogen

Kennisvergroting van de ruimtelijk regionale eigenheid

De provincie werkt aan het verruimen van de kennis over en de zichtbaarheid van de unieke landschappen (de landschapseenheden), historische en morfologische kenmerken (de historisch-morfologische eenheden) en economische systemen (de ruimtelijk economische systemen) van Limburg. Zo verhoogt het begrip en de waardering voor de omgeving waarin nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Deze kernkwaliteiten zijn omschreven in het beleidsplan.

Ruimtelijke kwaliteitsverhoging

Het doel is om de ruimtelijke kwaliteit van Limburg te verbeteren en het onderscheidend vermogen ten opzichte van de rest van Vlaanderen te versterken. De provincie beschermt en bevordert de unieke kenmerken van de regio in haar eigen planningsprocessen en biedt advies in andere planningsprocessen.