Ruimtelijke versnippering tegengaan

Strategische doelstelling 2:

steden en dorpen gericht versterken

Strategische doelstelling 4:

het openruimtesysteem versterken

Strategische doelstelling 5:

competitief en duurzaam ondernemen faciliteren op de juiste plaatsen