Ga verder naar de inhoud

Steden en dorpen gericht versterken

Doelstelling 2

Limburg heeft veel verschillende kernen, zoals de steden Hasselt en Genk, kleinere stadskernen, grote dorpen, plattelandskernen en gehuchten. Hoewel Limburg relatief beperkt stedelijk is in een ruimer regionaal en internationaal perspectief, zijn onze steden wel belangrijke groei- en aantrekkingspolen voor onze provincie.

Ambitie

  • Meer stedelijke beleving
  • Vitale en kwaliteitsvolle dorpskernen
  • Minder ruimtelijke versnippering

Visie

Gericht en strategisch kernenbeleid

De provincie Limburg richt zich op een strategisch kernenbeleid om de diversiteit aan steden en dorpen te behouden en te versterken. Er wordt gewerkt aan een kwalitatieve en betaalbare woonplaats en woonomgeving voor de inwoners. De bestaande verstedelijkte ruimtelijke structuur van steden en dorpen vormt de basis voor nieuwe ontwikkelingen.

Kwaliteits- en leefbaarheidsverhoging

In het beleidskader “wonen in stads- en dorpskernen” is een kerngericht beleid uitgewerkt om meer stedelijke beleving en vitalere dorpskernen te bekomen en tegelijkertijd de open ruimte te vrijwaren. Hiermee richt de provincie zich op het verhogen van de kwaliteit en leefbaarheid van de kernen door het opschalen van de omgevingskwaliteit, het voorzieningenniveau, de duurzame mobiliteit en meer. Het aanpakken van de sociaalruimtelijke aspecten is een belangrijke taak van de gemeenten.

Wat is ...

een kern?

Een kern omvat een mix aan woningen, voorzieningen, groene ruimten, kantoren, diensten, bedrijvigheid, kleinhandel, horeca, recreatie en toerisme. De aard en omvang ervan hangt samen met tal van functionele en ruimtelijke factoren.

het voorzieningenniveau?

Het voorzieningenniveau is de hoeveelheid (aantal die voorkomt) en mix (verscheidenheid aan types) aan voorzieningen op wandel en fietsafstand van een plek.