Ga verder naar de inhoud

Over Ruimtepact2040

Het "Ruimtepact 2040" is het nieuwe Beleidsplan Ruimte voor Limburg. Hiermee werkt de provincie aan haar ambitie voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Limburg richting 2040.

In het "Ruimtepact 2040" werken we aan heel wat uitdagingen die een impact hebben op de leefomgeving van Limburg. De samenstelling van de bevolking wijzigt. Verspreide bebouwing zet zich door. De verkeersproblematiek groeit. Het klimaat verandert. De open ruimte staat onder druk terwijl ze essentieel is voor onze voedselproductie, biodiversiteit, wateropvang en ontspanning.

De provincie wil de troeven van Limburg versterken en uitspelen. Zo is Limburg centraal gelegen in de Euregio Maas-Rijn, heeft het veel kwalitatieve open ruimte, een waaier aan diverse landschappen, een netwerk van incubatoren en vele fijne dorpen en steden op mensenmaat. Het Limburgse DNA is erg specifiek en een ruimtelijk beleid op maat van Limburg is dus nodig.

Het Ruimtepact 2040 is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Het Ruimtepact 2040 vertrekt vanuit een globale visie op de toekomst voor Limburg in 2040. Aan de hand van de thema’s wonen in stads- en dorpskernen, openruimteschakels en economische ruimte, geeft het beleidsplan aan hoe de aan deze visie werkt. 5 engagementen vormen hierbij de kwalitatieve maatstaf voor de uitvoering.