Ga verder naar de inhoud

Met het Ruimtepact 2040 tekent de provincie de krijtlijnen uit voor het ruimtelijk beleid van Limburg op weg naar 2040. Momenteel zitten we in de fase van het ontwerp. Dit kwam tot stand op basis van advies, onderzoek en overleg met vele partners.

Via een parallel proces onderzoekt de provincie ook de impact van het beleidsplan op het milieu, samengevat in het plan-MER. De aanbevelingen die hieruit voortvloeien, worden eveneens zoveel mogelijk geïntegreerd in het Ruimtepact 2040.

Op 14 december 2022 stelde de provincieraad het ontwerp-Ruimtepact 2040 en het ontwerp-Plan_MER voorlopig vast. Van 17 februari 2023 tot en met 17 mei 2023 vindt er een openbaar onderzoek plaats over het ontwerp Ruimtepact 2040 en het ontwerp Plan-MER, met inspraak en participatie van de brede bevolking in Limburg.

Voor het Ruimtepact 2040 echt in werking treedt, zijn er nog een aantal stappen te nemen:

  • Midden 2023
    De Deputatie bundelt alle reacties uit het openbaar onderzoek en brengt hierover verslag uit bij de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Procoro).
  • Najaar 2023
    De Procoro brengt aan de provincieraad haar standpunt uit over het ontwerp en het gevolg dat best gegeven kan worden aan de reacties uit het openbaar onderzoek.
  • Eind 2023 / begin 2024
    De provincieraad buigt zich over de goedkeuring van het Ruimtepact 2040 en het Plan-MER. Het nieuwe beleidsplan treedt daarna in werking en vervangt het Ruimtelijk Structuurplan Limburg.