Ga verder naar de inhoud

Wat is het Ruimtepact 2040?

Het "Ruimtepact 2040" is het nieuwe Beleidsplan Ruimte voor Limburg. Hiermee toont de provincie haar ambitie voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Limburg richting 2040.

De provincie wil de troeven van Limburg versterken en uitspelen. Dit Limburgs DNA is erg specifiek en een ruimtelijke visie en beleid op maat van Limburg is dus nodig: Limburg is centraal gelegen in de Euregio Maas-Rijn, heeft veel kwalitatieve open ruimte, een waaier aan diverse landschappen, een netwerk van incubatoren en vele fijne dorpen en steden op mensenmaat.

Opbouw

Het Ruimtepact 2040 bestaat uit een strategische visie en drie beleidskaders. De strategische visie schetst een toekomstperspectief en omschrijft de basisprincipes om dit nieuwe ruimtelijk beleid na te streven. De drie beleidskaders bevatten een meer gedetailleerde visie over de thema's: Wonen in stads- en dorpskernen, Openruimteschakels en Economische ruimte.

Stand van zaken

Het Ruimtepact 2040 werd definitief vastgesteld door de provincieraad op 21 februari 2024. Na deze definitieve vaststelling volgt een periode van 45 dagen waarin de Vlaamse Regering eventueel een voorbehoud kan formuleren bij (een deel van) het beleidsplan. 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad vervangt het Ruimtepact 2040 definitief het Ruimtelijk Structuurplan Limburg.

Het Ruimtepact volgde een traject van formele processtappen, maar ook met heel wat overleg en debat.

Wil je meer weten?

Wil je het Ruimtepact 2040 helemaal lezen? Wil je weten wat er in de strategische visie of in één van de beleidskaders staat?