Ga verder naar de inhoud

Start RuBeLim-studie 2.0

11.03.2024

In 2013 bracht de provincie Limburg de meest kansrijke plekken voor potentiële bijkomende bedrijventerreinen in kaart via de studie RuBeLim, zijnde Ruimte voor Bedrijvigheid in Limburg. De provincie Limburg is nu gestart met een actualisatie van deze studie. Deze actualisatie kadert binnen de actie ER-3.1 van het Ruimtepact 2040 voor een gepast ruimte-aanbod van bedrijventerreinen op strategische locaties om zo de ruimteshift te kunnen uitvoeren.

Hierbij worden de oorspronkelijke ruimtelijke criteria bijgesteld en aangevuld waar nodig op basis van nieuwe beleidsvisies en andere criteria. Het doel is om tot een set van kaarten met potentiële locaties voor regionale bedrijventerreinen te komen en dit volgens een aantal scenario’s.

De studieopdracht werd gegund aan VITO. De studie startte eind november 2023 en wordt afgerond tegen de zomer 2024. Er is een brede stuurgroep samengesteld om de ruimtelijke criteria en de scenario’s te beoordelen om zo een breed draagvlak te creëren.