Ga verder naar de inhoud

Openbaar onderzoek

Het provinciebestuur wijzigt haar toekomstvisie op ruimte niet zomaar. Ze volgt hiervoor een juridisch vastgelegde procedure waarbij ze de burgers graag informeert en inspraak geeft in de plannen tijdens het openbaar onderzoek van 17 februari 2023 tot en met 17 mei 2023.

Tijdens deze periode kan iedereen de documenten van het Ruimtepact 2040 en het bijhorende plan-MER inkijken op deze website. De documenten liggen eveneens ter inzage in het provinciehuis en in de 42 gemeentehuizen van Limburg.

Hoe reageren?

Reageren op het ontwerp kan van 17 februari 2023 tot en met 17 mei 2023 op één van volgende manieren:

  • per e-mail aan ruimtepact2040@limburg.be;
  • per aangetekende brief aan de provincie Limburg, afdeling ruimtelijke planning, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt;
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs in elk gemeentehuis van de provincie Limburg;
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs in het Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt;
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs op één van de infomarkten.

Gelieve in uw reactie duidelijk te vermelden of u reageert op het ontwerp Ruimtepact 2040 of op het ontwerp plan-MER.

Kom je informeren tijdens een infomarkt

Wil je graag wat meer informatie over het Ruimtepact 2040? Kom dan naar één van de infomarkten waarbij de provincie u meer uitleg geeft, telkens doorlopend tussen 17u en 20u:

in Genk
op woensdag 22 februari 2023
(PLOT-hoofdgebouw,
Marcel Habetslaan 7)

in Beringen

op maandag 27 februari 2023
(Be-Mine, Koolmijnlaan 203)

in Pelt

op donderdag 2 maart 2023
(Dommelhof, Toekomstlaan 5)

in Hasselt

op maandag 6 maart 2023
(Boudewijnzaal van het Provinciehuis,
Universiteitslaan 1 - toegang via
Bosstraat)

in Sint-Truiden
op woensdag 15 maart 2023
(GAZO, Gazometerstraat 3)

in Tongeren

op maandag 20 maart 2023
(Provinciaal Instituut voor Biotechnisch
Onderwijs (PIBO-campus),
Sint-Truidersteenweg 323)

in Maaseik

op donderdag 23 maart 2023
(Ziekenhuis Oost-Limburg Maas
en Kempen, Diestersteenweg 425)