Ga verder naar de inhoud

Ruimte voor Ondernemen

In 2040 staat Limburg bekend als een economisch aantrekkelijke regio voor lokale en internationale ondernemers. Stads- en dorpskernen vormen echte hotspots voor ondernemingen. Bedrijventerreinen zijn duurzamer, vlotter bereikbaar en efficiënter ingedeeld.

Een gedifferentieerde, competitieve en duurzame economie

In 2040 is de Limburgse economie nog steeds gedifferentieerd, competitiever en duurzamer. Limburg biedt een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatie, onderzoek, ontwikkeling en internationalisering. De economische groei bloeit dankzij een een ruimteshift waarbij de ruimte efficiënter benut wordt. Hierdoor is er voldoende en kwalitatieve ruimte op goed gelegen en goed bereikbare werklocaties.

Bedrijventerreinen zijn duurzamer geworden door het verhoogde ruimtelijke rendement en door de integratie van groen-, water- en energievoorzieningen. De vele creatieve start-ups uit de incubatoren zijn lokaal verankerd en krijgen de ruimte om hun activiteiten vanuit Limburg internationaal verder uit te bouwen. Landbouw is een belangrijke ruimtebeheerder en zorgt als grote economische speler voor duurzame, gezonde en nabije voedselproductie. De vrijetijdseconomie floreert dankzij de ruimtelijke, cultuurhistorische en landschappelijke eigenheid van Limburg en doet dit met respect voor de intrinsieke kwaliteiten. Deze economische sector is daardoor niet delokaliseerbaar.

Verweefbare kleinhandel en werklocaties

In 2040 zijn de dorps- en stadskernen van Limburg gezellig levendig. De kleinhandel is geconcentreerd in het hart van de kernen. Niet-hinderlijke bedrijven zijn verweven binnen de dorps- en stadskernen. Hierdoor zijn er minder woonwerkverplaatsingen nodig. Bovendien kunnen de industriegebieden zo voldoende ruimte blijven bieden voor belastende activiteiten.

Winkelstraat Bilzen
Winkelstraat Bilzen

Internationaal geconnecteerde provincie

In 2040 is Limburg een open en internationaal georiënteerde en geconnecteerde provincie, binnen de Euregio Maas-Rijn en tussen de Vlaamse Ruit, Eindhoven, de Randstad, het Ruhrgebied en de Luikse regio. Limburg ontwikkelt zich verder in relatie tot - en in samenwerking met - haar omgeving en heeft vanuit grensoverschrijdend perspectief een goede ontsluiting via auto-, water-, spoor- en fietswegen. Samenwerkingsverbanden rond ruimtelijke structuren, gebieden en projecten versterken Limburg binnen een ruimere regio.